ФУРОТАЛГИН®

2,5 mg / 31,25 mg / 87,5 mg x 5 ml нитрофурал / тетракаинов худродлорид / феназон

Фуроталгин капки за уши е лекарствен продукт по лекарско предписание!